President                     Vice President                   Secretary                      Treasurer                                    

New Haven, Connecticut


MY CHCEMY BOGA
     My chcemy Boga, Panno Święta !

  O, usłysz naszych wołań głos !

  Miłości Bożej dźwigać pęta,

  To nasza chluba, to nasz los.

  Błogosław, słodka Pani !

  Błogosław wszelki stan !

  My chcemy Boga ! My poddani !

  On naszym Królem, On nasz Pan !

  My chcemy Boga ! My poddani !

 On naszym Królem, On nasz Pan !